Απορούμε: πού είναι ο Rosman, o Κουρμπέ, ο Ντελαί, ο Regamey κ.ο.κ. του σήμερα; Γιατί κανείς δεν προσφέρεται να μας ζωγραφίσει;
(άλλη μια απόδειξη του θανάτου της τέχνης)

Advertisements