Το είδος της υποστήριξης που παρέχουν οι ενήλικες 
και που επιτρέπει στα παιδιά να επιτύχουν με βοήθεια 
πράξεις που αργότερα θα μάθουν να επιτυγχάνουν μόνα τους.
                  Κοινωνιολογία της Παιδαγωγικής, σελ. 349                     
Advertisements