Μια δύσκολη μέρα προσπαθήσαμε να μην πιούμε.
Σε κάποιους το είχε απαγορέψει ο γιατρός.
Άλλοι δοκιμάζονταν σε ένα παιχνίδι αντοχής.
Ο γιατρός μας διέγραψε και το παιχνίδι το χάσαμε.

Advertisements